top of page
 REGULAMIN PRAKTYKI ESTETICA GDYNIA S.C.

 

1.Umawianie pacjentów na wizytę

 1. Zajmujemy się przede wszystkim leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem.

 2. Nigdy jednak nie odmawiamy pacjentom cierpiącym!

 3. Nasza recepcjonistka przeprowadza podczas rozmowy telefonicznej wstępny wywiad w celu dostosowania długości wizyty do potrzeb pacjenta. W związku z tym prosimy o udzielenie niezbędnych nam informacji.

2.Pierwsza wizyta

 1. Jeżeli zgłaszają się Państwo z problemem bólowym, który wymaga niezwłocznego rozwiązania, prosimy o zgłoszenie tego faktu recepcjonistce.

 2. Pacjenta pierwszorazowego prosimy o przybycie 10 minut przed wyznaczoną wizytą, aby mógł wypełnić ankietę ogólnomedyczną w celu oceny stanu zdrowia. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia z kosztorysem, a po ich akceptacji wspólnie ustalimy terminy wizyt.

3.Kolejność przyjmowania pacjentów

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się, aby nie było opóźnień, ale czasami występują nieprzewidziane sytuacje i zabiegi mogą ulec przedłużeniu.

4.Odwoływanie wizyt i spóźnienia

 1. Prosimy pacjentów umówionych na wizytę, którzy chcieliby ją odwołać lub przełożyć, o kontakt z recepcją – telefoniczny lub mailowy – nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem.

 2. W razie niezastosowania się do tej prośby pacjent zostanie obciążony kwotą 200 PLN za każdą godzinę niewykorzystanego czasu swojej wizyty. W przypadku powtarzających się nieobecności na planowanych wizytach umówienie się będzie możliwe dopiero po wpłaceniu na nasze konto równowartości planowanej wizyty, która przejdzie na naszą własność w przypadku nieobecności pacjenta.

 3. Spóźnienie na wizytę powyżej 15 minut (bez uprzedzenia telefonicznego) będzie traktowane jako rezygnacja z wizyty.

5.Warunki współpracy

 1. Warunkiem podstawowym jest przestrzeganie ustalonego planu leczenia i wizyt kontrolnych.

 2. Podjęcie specjalistycznego leczenia (ortodoncja, protetyka, implantologia, regeneracja kości, zabiegi chirurgiczne na przyzębiu) jest uzależnione od wartości wskaźników CPI oraz API definiowanych podczas badań oceny stanu przyzębia i higieny jamy ustnej.

 • CPI = 0

 • API < 10%

6.Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy kliniki wykonują swoje usługi na najwyższym poziomie. Warunkiem rękojmi jest odbywanie regularnych wizyt kontrolnych co 2–6 miesięcy w Estetica Gdynia Sp. z o.o. oraz stosowanie się do zaleceń lekarza. Wizyty te są płatne, w razie potrzeby wykonujemy też badania dodatkowe.

6.1.Stomatologia zachowawcza

Na wykonane wypełnienia udzielamy 2-letniej rękojmi. Nie dotyczy ona zębów mlecznych.

6.2.Protetyka

 1. Prawidłowo wykonana i użytkowana stała praca protetyczna powinna statystycznie służyć około 10 lat od momentu jej oddania.

 2. Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu pracy protetycznej leżące po stronie lekarza i/lub technika są uwzględniane do 9. miesiąca od momentu oddania pracy protetycznej.

6.3.Implanty

 1. System, którego używamy w naszej praktyce, posiada potwierdzoną badaniami 98% przewidywalność w zrośnięciu się implantu z kością. Nie odnotowano dotąd reakcji uczuleniowej na jego skład materiałowy. Posiada dożywotnią gwarancję producenta w przypadku mechanicznego uszkodzenia implantu.

 2. Producent daje również dożywotnią gwarancję na mechaniczne uszkodzenia w przypadku indywidualnych łączników Atlantis wykonanych z tytanu.

 3. Rękojmia nie jest uwzględniana, w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie;

 • nie stosował się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych;

 • nie zgłaszał się na wizyty kontrolne;

 • samodzielnie dokonywał korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego lub uszkodził uzupełnienie;

 • uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;

 • nie używał otrzymanej szyny ochronnej na uzupełnienie protetyczne.

7.Informacje dodatkowe

 1. Regulamin praktyki jest dostępny na stronie internetowej www.esteticagdynia.pl.

 2. Dobrze zorganizowana praca daje nam możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na światowym poziomie, satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta, jak i całego personelu praktyki Estetica Gdynia Sp. z o.o.

 3. W dni wolne od pracy oraz poza godzinami funkcjonowania naszej praktyki jest możliwość kontaktu e‑mailowego pod adresem: estetica.gdynia@gmail.com.

 

 

 

 

bottom of page